Megosztás:

Szent Mihály hava

2008. szeptember 24.

Szeptember hónap ismét egy nagy fordulópont az évben, ekkor ér igazán véget a nyár, kezdődik a hidegebb időszak, minden újra megváltozik. Az első őszi harmincnapos hónap, melynek 22-23. napján a Nap a Mérleg jegyébe, s egyúttal az őszi napéjegypontba lép. A hiedelmek, hagyományok mégsem nagyobbrészt a napéjfordulóhoz, hanem a hónap végéhez, Szent Mihály napjához kötődnek.

Szent Mihály napját a katolikus naptár szerint szeptember 29-én ünnepeljük. A zsidó és az erre épülő keresztény hagyomány szerint Szent Mihály arkangyal az Istenhez hűséges angyalok vezére, akik Isten oldalán állnak a lázadó angyalok, azaz a gonosz lelkek elleni harcban. Az Istenhez hűséges angyalok jelszava, csatakiáltása: Ki olyan, mint az Isten?!, aminek voltaképpeni értelme ez: Senki sem olyan mint az Isten, vagyis: Isten a leghatalmasabb, ő a győztes, őt kell Úrnak elismerni, őt kell szolgálni.

Szent Mihály az egyház ősi oltalmazója mellett a halottak szószólója is. A főangyal végítéletnapi szerepléséhez kapcsolódik, hogy megtették a holtak bírájának, a lelkek mérlegelőjének. Az Utolsó ítélet-ábrázolásokon gyakran így jelenik meg: egyik kezében kivont karddal, a másikban kétkarú mérleggel, amelynek mindkét serpenyőjében egy-egy csöpp meztelen lélek reszket. A mérleg nincs egyensúlyban, egy csúf kis ördög az egyik serpenyőt alattomban lehúzza.

A magyar néphagyományban is ott van Szent Mihály a haldoklók mellett, segít itthagyni a földi világot, átkíséri a lelkeket a túlvilágra. Ehhez a jelenséghez kapcsolódik a Szent Mihály lova elnevezés. Innen a magyar néphagyományban a Göncölszekér másik neve, Szent Mihály szekere, sőt, a Tejút egyik középkori neve Szent Mihály útja.
Mihály (Micháél) és Gábor (Gabriél) arkangyal képe megjelenik a magyar Szent Koronán is.

A néphagyományban is Szent Mihály napjához kötődik számos szokás és hiedelem.
Ezt a napot számították a gazdasági év fordulójának. A Szent György napkor (április 24.) legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották haza. Ez a nap a pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja is volt.
Ezzel a nappal kezdődött az ún. kisfarsang ideje, a lakodalmak őszi időszaka, amely Katalin napjáig (november 25-ig) tartott.

Sokféle időjárással kapcsolatos szólás, közmondás ismeretes Szent Mihály napra vonatkozóan. Az Ipoly menti falvakban úgy tartották, ha a fecskék még nem mentek el Szent Mihályig, akkor hosszú őszre lehet számítani. Bácskában úgy mondják: Szent Mihálykor keleti szél / Igen komoly telet ígér.
Vissza
Kapcsolódó anyagok
  • Augusztus 15. munkaszüneti nap
  • A Balaton 10 rejtett csodája
  • Szent Iván-éji álom
  •