Megosztás:

Kiemelten ellenőrzött vámvizsgálati területek 2009-ben

2009. február 24.

A Vám- és Pénzügyőrség a kötelező ellenőrzéseken túl idén is kiemelten fog ellenőrizni néhány szakterületet. Elsőleges célpontok lesznek többek között a jövedéki termékek közül az üzemanyagok, a szeszesitalok és a dohánygyártmányok, illetve azok előállításának, legális eredetének szigorú vizsgálata.

Az alkoholtermékeknél nagy energiát fordítanak az azokat forgalmazó nagy- és kiskereskedelmi egységek ellenőrzésére, illetve az alkoholtermékeken alkalmazott vonalkódos zárjegyek meglévő számítástechnikai eszközökkel történő vizsgálatára.

A Vám- és Pénzügyőrség 2009-ben is kiemelt figyelmet fordít a dohánygyártmányok importjának ellenőrzésére, továbbá a közterületeken, piacokon, aluljárókban, alkalmi vásárokon, illetve a turisztikai szempontból kiemelt helyszíneken árusított illegális jövedéki termékek kiszűrésére.

Különösen nagy hangsúlyt fektetnek a nem közösségi áruk esetében az alábbiak vizsgálatára: vámeljárás alá vonásának megtörténte, a vámérték kimunkálása, az áruk tarifális besorolása, valamint a vámkedvezmények vagy vámmentességek igénybevételének jogszerűsége.

A környezetvédelmi termékdíj bevallásával, beszedésével és visszaigénylésével kapcsolatos adóztatási feladatok mellett a Vám- és Pénzügyőrség figyelmet fordít a hatósági felügyeleti ellenőrzések és az adóellenőrzések számának növelésére is.

Rendészeti szakterületen pedig az ellenőrzések legfontosabb célkitűzései közé tartoznak 2009-ben a határforgalomban érvényesítendő korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzése (pl. közlekedés biztonsági szabályok betartatása, kulturális javak védelme, pénzmosás elleni fellépés), illetve az illegális hulladékszállítások, a radioaktív anyagok illegális forgalma elleni fellépés.

Vissza
Kapcsolódó anyagok
  • Változások a jövedéki szabályozásban 2009-ben
  •