Megosztás:

Milyen lesz az EU új közlekedéspolitikája?

2009. június 23.

Az Európai Unió hatályos közlekedéspolitikai koncepcióját tartalmazó „Fehér Könyv" a következő év végén, azaz 2010. december 31-én szabályozási ciklusának a végére ér. Így készülőben van már a Közösség új közlekedéspolitikai programja, mely 2010 és 2020 között hivatott majd javítani az európai közlekedés biztonságát. Lássuk melyek lesznek a fő irányvonalak.

A Fehér Könyv egyik legfőbb célkitűzése, hogy - a 2001-es bázisévhez képest - 2010-ig 50%-kal csökkenjen a közúti balesetek halálos áldozatainak száma. A célkitűzés teljesítése mintegy 27 000 ember életének a megmentését jelentené, tekintettel arra, hogy 2001-ben az EU jelenlegi 27 tagállamának a területén mintegy 54 000-en vesztették életüket közúti balesetben.

A célkitűzés teljesítése alapvetően a nemzeti kormányok és a helyi önkormányzatok feladata, amely azonban nem nélkülözheti az EU Bizottság megfelelő szerepvállalását, szükség szerinti beavatkozását. Az EU tagállamok nemzeti közlekedésbiztonsági programjai - különösen a régebbi tagállamok esetében - alapvetően átvették a „Fehér Könyv" célkitűzéseit, egyes tagállamok ugyanakkor a közösségitől eltérő célokat fogalmaztak meg.

Mivel azonban a „Fehér Könyv” „mandátuma” hamarosan lejár, már tervezés alatt vannak az új, 2010-től 2020-ig terjedő időszak programjának koncepciói és célkitűzései. 2008 végén jelent meg a 4. Európai Közlekedésbiztonsági Akcióprogram „kéknyomata", azaz tervezete, mely megvalósításában jelentős szerepet játszott a European Traffic Safety Council (Európai Közúti Közlekedésbiztonsági Tanács), röviden ETSC. A program a következő 10 éves intervallum közlekedésbiztonsági céljait, a tevékenység főbb irányait és területeit, valamint a célok teljesítéséhez szükségesnek tartott konkrét feladatokat tartalmazza.

A 4. Európai Közlekedésbiztonsági Akcióprogram szemléletét a szlogenje fejezi ki: „A közúti közlekedés biztonsága - mindenki joga és kötelessége”.

„Minden polgárnak alapvető joga és kötelessége a közúti közlekedés biztonsága. Ez a jog és felelősség védi meg a polgárok életét és egészségét, amikor a közúti közlekedésben részt vesznek.”

A 4. Európai Közlekedésbiztonsági Akcióprogram - elődjéhez hasonlóan - mennyiségi célokat kíván meghatározni.

A következő évtized fő közlekedésbiztonsági célkitűzése a közúti balesetben meghalt személyek számának 40 %-os csökkentése (a 2020-ra történő teljesítés alapját a 2010. évi bázisszámok fogják képezni). Az akcióprogram további célja a személysérüléses közúti balesetek számának 20 %-os csökkentése, valamint a halálos közúti gyermekbalesetek számának 60 %-os csökkentése.

A konkrét célok teljesítéséhez az akcióprogram tervezete öt prioritási területet határoz meg:

  • gyorshajtás
  • ittas járművezetés
  • a biztonsági öv és gyermekbiztonsági rendszerek
  • infrastrukturális hiányosságok (nem megfelelő közúttervezés, management stb.)
  • a közúti járművek biztonsága.

A fenti alapvető közlekedésbiztonsági problémák kezelése mellett további öt területen van szükség kiemelt jellegű beavatkozásra:

  • motorkerékpáros és segédmotor-kerékpáros közlekedés biztonsága,
  • idős járművezetők,
  • kezdő járművezetők,
  • gyalogosok
  • kerékpárosok.

Mindezek alapján is látható, hogy a 4. Európai Közlekedésbiztonsági Akcióprogram folytatni kívánja azt az utat, mely a Fehér Könyv megjelenésével 2001-ben kezdődött el. Egy azonban biztos: az új akcióprogram azt a nemes célt kívánja szolgálni, hogy a jelenleginél sokkal biztonságosabb közlekedési környezet valósuljon meg - minden közlekedő érdekében.

 

Vissza